Szukaj

Gwarancja

 

Udzielam 3 dniowej gwarancji na zakupione rośliny. Jest to wystarczający czas aby rośliny sprawdzić co do ich przydatności do dalszej uprawy. Krótki okres gwarancji jest podyktowany dużą inwencją twórczą niektórych klientów w zapewnieniu roślinom niewłaściwych warunków. Dodatkwo w okresie 14 dni od zakupu mają Państwo prawo odesłać roślinę w dokładnie takim stanie jak została dostarczona. 

 

Rękojmia

 

Co do zasady sprzedawca udziela kupującemu (osobie fizycznej, konsumentowi) rękojmi 2 letniej, chyba że przedmiot sprzedaży jest używany, wtedy dopuszcza się skrócenie rękojmi do 1 roku. Oświadczam, że wszystkie oferowane rośliny i nasiona są używane.  Niniejszym wyłączam jakąkolwiek rękojmię dla firm, natomiast rękojmia dla konsumentów (osoby fizyczne) dotycząca wad ukrytych wynosi 1 rok. Jednocześnie poniżej wymieniłem wady jakie posiadają sprzedawane rośliny oraz nasiona. W zakresie wymienionych wad wszelka rękojmia dla wszystkich kupujących zostaje wyłączona. 

 

1) rośliny pozostawione swojemu losowi (bez podlewania) usychają,

2) rośliny cieniolubne wystawione na działanie słońca żółkną lub usychają,

3) rośliny ciepłolubne wystawione na działanie niskich temperatur zamierają,

4) rośliny żyjące w kwaśnym podłożu przesadzone do innego typu ziemi  mogą zamierać,

5) rośliny żyjące w obojętnym podłożu, przesadzone do innego typu ziemi mogą zamierać,

6) rośliny żyjące w zasadowym podłożu przesadzone do innego typu ziemi mogą zamierać,

7) rośliny nie tolerujące przeciągu - ustawione w wietrznym miejscu mogą zamierać,

8) rośliny nie tolerujące częstego podlewania które podlewa się często mogą zamierać,

9) rośliny wymagające okresu spoczynku uprawiane zimą w wysokich temperaturach mogą zamierać,

10) rośliny mogą wydzielać zapach, a opadające liście mogą brudzić okolice rośliny, 

11) roślinom mogą zasychać końcówki lub usychać całe liście lub gałązki,

12) na roślinach mogą pojawić się szkodniki,

13) na liściach roślin mogą pojawić się plamy,

14) na ziemi w doniczce mogą wystąpić wykwity wapnia,

15) nie doświetlane zimą rośliny mogą zamierać,

16) ustawione w nieodpowiednich warunkach rośliny mogą nie rozwijać się lub zamierać,

17) rośliny nie lubiące tzw "zimnych stóp" ustawione w zimnym miejscu mogą zamierać,

18) nasiona uprawiane w niewłaściwych warunkach nie kiełkują lub obumierają po kiełkowaniu.

 

Wymienione wyżej wady odnoszą się do wszystkich oferowanych (i zakupionych) roślin oraz nasion. Zatem w wymienionym wyżej zakresie wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Są to również podstawowe błędy uprawiających, ale i cechy roślin oraz nasion, które podaję jako wady wyłączające w swojej istocie rękojmię. 


Zwracam Państwa szczególną uwagę, na to, że zapewniając roślinom warunki zbliżone do naturalnych można wyeliminować powstanie powyższych wad, a więc powstanie powyższych wad oraz wyłączenie rękojmi w wyżej wymienionym zakresie jest podyktowane tym, że jest to sytuacja znana (ogłoszona kupującemu) i niezależna od sprzedawcy.
Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zl
Suma 0,00 zl

Realizuj zamówienie

Szukaj