Szukaj

Regulamin sklepu (regulacje prawne)

 

I. Warunki ogólne

 

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.oleander.pl umożliwia dokonywanie zakupów sadzonek i nasion za pośrednictwem Internetu.

 

2. Właścicielem sklepu jest Oleander Dominik Nikelski Ul. Zielona 19 E/6, 81-113 Gdynia, numer wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej 64647, zajerestrowany przez Urząd Miasta Gdyni.  Numer NIP 9580027031, numer REGON 220058153

 

3. Poprzez pojęcie usera, klienta rozumie się w niniejszym regulaminie każdą osobę zdolną do czynności prawnych która dokonała zamówienia w sklepie Oleander. 

 

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta kompletnych danych adresowych koniecznych do wystawienia dowodu sprzedaży, zaksięgowania zamówienia oraz dostarczenia klientowi zamówionych produktów. Dostarczenie produktów odbywa się wyłącznie po opłaceniu zamówienia przez klienta z góry na podane konto bankowe: 96 1140 2004 0000 3302 3860 1222 lub poprzez system przelewy24 albo system paypal ewentualnie poprzez przekaz na adres firmy Oleander. Wpłatę należy wykonać w terminie 7 dni od przekazania zamówienia.  Brak wpłaty w tym terminie powoduje anulowanie zamówienia i zdjęcie rezerwacji roślin.  Po wykonaniu płatności proszę nie pytać czy ją otrzymano przed upływem 21 dni od dnia w której przetworzono zamówienie (w dniu odczytu wpłaty i przetworzenia zamówienia otrzymają Państwo informację na email). Jeśli wpłata została wykonana na prawidłowo wpisany rachunek to musiałem ją otrzymać, a fakt braku szybkiej zmiany statustu Państwa zamówienia z "oczekujące na płatność" na "przetworzone" nie świadczy o tym, że wpłata do mnie nie dotarła, nie świadczy też to o mojej ucieczce z Państwa pieniędzmi na Kajmany, a jedynie o tym, że wpłaty i statusy przetwarzam zbiorczo. W sezonie gdy jest wiele zamówień odczytuję wpłaty i przetwarzam zamówienia zwykle co kilka dni, w okresach gdy jest mało wysyłek może to być nawet tydzień lub dwa do przetworzenia wpłaty. Proszę cierpliwie czekać na przetworzenie zamówienia.

 

5. Dane przekazane przez klienta w procesie związanym z dokonaniem zamówienia przed dniem 25.05.2018  zostały automatycznie zapisane w bazie sklepu Oleander i nie są przez nas dalej przetwarzane, jednak pozostawiono je w bazie w celu zapewnienia wygodnego dostępu dla Państwa do historii zamówień oraz ułatwienia dokonywania kolejnych zamówień. Dane przekazane po 25.05.2018 będą zapisywane w bazie sklepu internetowego www.Oleander.pl - wyłącznie w celu wystawienia dowodu sprzedaży do zleconego zamówienia, a więc prowadzenia sprawozdawczości finansowej (rozliczeń z Urzędem Skarbowym) oraz do fizycznej realizacji (wydania/dostarczenia zamówienia na prośbę kupującego. Dane te są przechowywane w bazie po terminie realizacji zamówienia w związku z mozliwością kolejnych zamówień klienta (w celu ułatwienia tych zamówień w przyszłości). Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przechowywanie danych w tej bazie proszę o kontakt z Administratorem danych po wykonaniu zamówienia (dane zostaną usunięte po wykonaniu wysyłki). Administratorem Twoich danych jesteśmy my czyli firma Oleander.

 

Od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Poniżej zebrano informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych klientów od dnia 25.05.2018


Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W zakresie korzystania ze sklepu internetowego Oleander. W szczególności są to te dane, które podajesz zakładając konto w sklepie internetowym, deklarując chęć otrzymywania newslettera czy składając zamówienie. Dane osobowe mogą być również zapisywane w plikach cookies (np w związku z działaniem koszyka sklepu). Twoje dane, które przetwarzamy zostały od Ciebie pozyskane podczas jednej bądź kilku poniższych czynności:


a) wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera (cel informacyjny ewentualnie marketingowy, przez ostatnie lata nie wysyłany),

b) wyrażenia przez Ciebie zgody na usługę przechowywania („zapamiętania”) danych na koncie klienta w serwisie Oleander (umożliwia ci łatwe i szybkie logowanie oraz dokonywanie zamówień bez konieczności każdorazowego wpisywania danych kupującego, adresu itp),

c) założenia przez Ciebie konta klienta w serwisie www.oleander.pl (cel jak wyżej, w punkcie 5b),

d) dokonywania przez Ciebie zakupami (cel jak wyżej, w punkcie 5b),

e) powiadomienie Ciebie o dostępności poszukiwanego przez Ciebie produktu (wymaga podania jedynie emaila na stronie z produktem).

f)  wyrażenia przez Ciebie zgody na zapamiętanie adresu email i nazwy/loginu oraz innych danych które możesz podać dobrowolnie - w bazie userów forum ogrodniczego www.forum-ogrodnicze.oleander.pl  oraz pozostałych forów i serwisów firmy Oleander (cel - ułatwienie Tobie logowania i tworzenia unikalnych wpisów - pod tym samym loginem).

 

Jakie dane są zbierane:

- imię i nazwisko oraz ewentualnie nazwa firmy

- adres wysyłki

- numer telefonu (potrzebny do ewentualnego wyjaśnienia nieścisłości w adresie lub przy doręczaniu produktu)

- adres email (na ten adres wysyłamy potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie przetworzenia zamówienia, ewentualnie pytania dot zamówienia, a w przypadku forum ogrodniczego - jest to adres kontaktowy),

- numer NIP (w przypadku zamówienia przez firmę) w celu poprawnego wystawienia dowodu zakupu.

- pozostałe Twoje dane które z własnej i nie przymuszonej inicjatywy upublicznisz (np na forum ogrodniczym). UWAGA! nie wolno upubliczniać danych osób trzecich bez ich zgody, jeśli zostaną zauważone - takie wpisy będą kasowane.

 

6. Zodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych "każdej osobie przysługiwało prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą", 10 maja 2018 roku Sejm  uchwalił nową ustawę o ochronie danych osobowych, która zastąpiła ustawę z 1997 roku

umożliwiając bezpośrednią implementację Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.


W praktyce poprzednia i obecna podstawa prawna porządkują i cywilizują zasady obrotu danymi uniemożliwiając ich swobodnym dysponowaniem poza ramami określonymi w zgodzie klienta.  W praktyce daje to tobie pewność że dane nie będą wykorzystywane niegodziwie, a także możliwość uaktualniania i poprawiania swoich danych za pośrednictwem serwisu www.Oleander.pl. Masz też prawo do trwałego usunięcia swoich danych z bazy serwisu Oleander - prosimy wówczas o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro (malpa) oleander (kropka) pl (pisane bez spacji).


7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Odpowiedzialność za dostarczenie żywych i zdrowych roślin bierze na siebie sprzedawca.

 

8. W przypadku wystąpienia niezależnej okoliczności uniemożliwiającej całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia (w szczególności rozumie się tutaj temperaturę powietrza na zewnątrz - niższą niż tolerowana przez rośliny zamówione przez klienta; gdy niewłaściwe i całkowicie niezależne od sprzedawcy  zewnętrzne warunki temperaturowe mogły by uszkodzić lub zabić rośliny podczas transportu), firma Oleander - Dominik Nikelski wstrzymuje realizację zamówienia. W takim przypadku dostarczenie zamówienia następuje natychmiast po ustąpieniu powyższej okoliczności, lub jeśli taka jest wola i wybór klienta wpłata jest natychmiast zwracana do klienta.

 

9. Koszty dostarczenia przesyłki lub nie odebrania wysłanej przesyłki ponosi kupujący. Koszty wysyłki są następujęce: 15 zł w przypadku zakupu sadzonek i/lub ziemi (waga łączna do 4,99 kg) i 7,5 zł w przypadku zakupu samych nasion niezależnie od ilości nasion zamówionych w jednym zamówieniu. Koszt przyjęcia zwrotu i powtórnej wysyłki ponosi kupujący (koszty zależne od aktualnego cennika poczty polskiej). Ziemia jest wysyłana z zapasem/dodatkiem na korzyść klienta (zwykle 2-10%). Każde zamówienie jest indywidualnie kompletowane zgodnie z potrzebami konkretnego klienta. Przetwarzanie (odczyt) wpłat i wysyłka zamówień pocztą polską odbywa się zbiorczo co 14 dni roboczych (ok 18 dni kalendarzowych). Oznacza to że  wterminie maksymalnym 14 dni roboczych (18 dni kalendarzowych od Państwa wpłaty) przekażę przesyłkę na pocztę celem jej doręczenia Państwu. Wliczając zatem czas potrzebny na transport - maksymalny termin doręczenia wynosi 21 dni kalendarzowych od momentu otrzymania wpłaty (nie dotyczy wyjątku z punktu 16). Proszę spokojnie i cierpliwie czekać na swoją kolej. Proszę nie pytać o czas wysyłki przed upływem terminu regulaminowego lub wtedy gdy niskie temperatury uniemożliwiają wysyłkę -  gdyż w niektórych przypadkach prowadzi to do rozwiązania umowy przez sprzedawcę na podstawie punktu 14 b regulaminu. W przypadku niedopłaty kosztu wysyłki klient zostanie poproszony o dopłatę, a umowę uważa się za zawartą od dnia dopłaty.


10. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.oleander.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek (ceny brutto). Ceny widoczne w sklepie są ostateczne i wiążące dla sprzedawcy i kupującego w dniu przekazania zamówienia przez klienta do firmy Oleander. Przez pojęcie przekazania zamówienia rozumie się sfinalizowanie zamówienia przez klienta (np przez formularz zamówienia dostępny na stronie www.oleander.pl lub przesłanie zamówienia drogą emailową),  a następnie opłacenie zamówienia w terminie 7 dni. Zmiana ceny w sklepie Oleander  - dokonana już po przekazaniu zamówienia przez kupującego nie powoduje podwyższenia ceny dla klienta który zamówił towar przed podwyżką, chyba że zamówienie nie zostało opłacone w terminie. Dla zamówień anulowanych w przypadku braku wpłaty stosuje się ceny aktualne w dniu anulowania zamówienia. Telefoniczne, emailowe, listowe przekazanie zamówienia i rezerwacja roślin nie jest możliwa. Zarezerwowanie roślin przez 7 dni następuje tylko w przypadku prawidłowo przesłanych i opłaconych zamówień.

11. Firma Oleander - Dominik Nikelski wystawia dowód zakupu na zakupiony towar. Nie wystawiam natomiast faktur Vat, gdyż nie jestem płatnikiem tego podatku. Do US odprowadzam podatek ryczałtowy od wszystkich transakcji.

12. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową. Firma nie prowadzi punktu sprzedaży bezpośredniej. Nie ma możliwości bezpośredniego odbioru lub zwrotu zakupionego towaru (jedynie forma wysyłkowa).

 

13. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu i prawo zwrotu zakupionego i odebranego towaru w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru przez firmę Oleander Dominik Nikelski (bez podawania przyczyny zwrotu/odstąpienia). Koszt odesłania zwrotu pokrywa kupujący. Rośliny i nasiona należy oddać w takim stanie w jakim zostały dostarczone.  Zwrotu/odstąpienia można dokonać od razu bezpośrednio na adres firmy lub można również najpierw poinformować o chęci zwrotu dostarczonego towaru (w terminie 14 dni od dostarczenia) a następnie oddać produkty. Oba sposoby są równorzędnie dopuszczalne i akceptowalne bez jakichkolwiek innych warunków. W przypadku zwrotu który klient planuje dopiero wykonać - proszę o tym poinformować sprzedawcę w formie pisemnej w ciągu maksymalnie 14 dni od daty dostarczenia towaru.   Oświadczanie takie proszę przesłać listem poleconym na adres stacjonarny firmy lub emailem na adres biuro ("małpa") oleander.pl. Od chwili przekazania informacji o odstąpieniu od umowy umowa uważana jest za niezawartą. Klient musi zwrócić zakupiony towar w stanie takim w jakim towar został mu doręczony, a sprzedawca firma Oleander Dominik Nikelski bezzwłocznie oddać mu wszystkie wpłacone pieniądze.

 

14. W sporadycznych i wyjątkowych okolicznościach sprzedawca również ma prawo do ostąpienia od umowy z klientem.  Rozwiązanie umowy sprzedawcy z klientem musi nastąpić w formie pisemnej (poprzez email lub sms na telefon kupującego). Datą rozwiązania umowy jest dzień wysłania przez sprzedawcę informacji do kupującego. Za skuteczne rozwiązanie umowy przez sprzedawcę uważa się również jego zapytanie do kupującego o numer rachunku na jaki ma oddać wpłaconą należność (potwierdzenie numeru rachunku oznacza tutaj akceptację rozwiązania umowy przez kupującego). Sprzedawca dobrowolnie ogranicza swoje prawo do odstąpienia od umowy z klientem do następujących przyczyn: a) zniszczenie towaru niezależne od sprzedawcy, b) naruszenie  przez kupującego regulaminu zakupu, c) inne okoliczności uniemożliwiające wysyłkę (np choroba sprzedawcy). W przypadku rozwiązania umowy przez sprzedawcę wpłata zostanie zwrócona kupującemu w terminie maksymalnym 7 dni od dnia rozwiązania umowy.

15.  Zwroty towaru proszę kierować na poniższy adres firmowy. Natomiast reklamacje proszę zgłaszać:

 
• Listownie na adres:
 

Oleander - Dominik Nikelski
 
81-113 Gdynia Ul. Zielona 19 E/6, woj. Pomorskie 

• mailowo: biuro (małpa) oleander.pl 
 • telefonicznie: 501403068 (koszt zgodny z taryfą operatora)   od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10-18. 

 

Jeśli reklamację zgłasza w imieniu kupującego inna osoba to proszę dołączyć (przedstawić lub wskazać):

 
• Numer zamówienia lub imię i nazwisko osoby która dokonała zamówienia (nie wymagany jeśli reklamację zgłasza kupujący osobiście); 
• Datę dokonania zapłaty za zamówienie jeśli dane wpłacającego różniły się od danych zamawiającego; 

• Opis przyczyny reklamacji  (nie wymagany przy zwrocie towaru do 14 dni od dostarczenia);

• Proszę wskazać Państwa rachunek bankowy na jaki ma być oddana wpłata, jeśli wykonano przekaz proszę o wskazanie adresu w celu wykonania przekazu zwrotnego. 

 

Reklamacje nasion i sadzonek będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni.

 

 W celu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie zdjęcia reklamowanej rośliny na adres emailowy podany wyżej. 

 

Reklamacje zakupionych nasion i sadzonek rozpatrywane są na podstawie odesłanych sprzedającemu nasion lub sadzonek (ewentualnie samego zdjęcia produktu jeśli wyrazi na to zgodę sprzedawca) i opisu warunków uprawy. Generalnie na oferowane sadzonki udzielam 3 dniowej gwarancji, brak jest gwarancji dla sprzedawanych nasion, chyba że w ofercie napisano inaczej. W przypadku braku możliwości odesłania nasion (zgnicie nasion) kupujący jest zobowiązany dokładnie opisać sposób uprawy celem ustalenia przyczyny zaistniałej sytuacji (to jest zgodności warunków uprawy u klienta z dołączoną instukcją - stanowiącą warunki gwarancji). Integralną częścią - warunkami 3 dniowej gwarancji w przypadku roślin jest informacja o wymaganiach klimatycznych zawarta na stronie oraz w instrukcji dotyczącej sadzonek (dostarczana klientowi wraz z rośliną).

16. Wszystkie przesyłki są kompletowane przez sprzedawcę na prośbę kupującego - w ramach drobnych spraw życia codziennego. Koszt dostarczenia podany w punkcie 9 jest sumowany do wartości nasion i sadzonek zamówionych przez klienta a następnie wliczany w cenę finalną na końcu procesu składania zamówienia. Odpowiedzialność za doręczenie kompletnego zamówienia ponosi sprzedawca.

 W okresie zimowym czas oczekiwania na dostarczenie roślin lub nasion wrażliwych na zimno może zostać wydłużony do czasu ustąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających dostawę (rozumie się tutaj niskie temperatury uniemożliwiające transport roślin tropikalnych lub przygotowanie roślin gruntowych zimą). Dostawa roślin ciepłolubnych (tropikalnych, wrażliwych na mróz) zamówionych zimą może odbyć się w okresie wiosennym, w pierwszym możliwym terminie gdy wystąpią odpowiednie do transportu warunki temperaturowe (transport roślin ciepłolubnych które nie tolerują mrozu odbywa się podczas zimy sporadycznie także w okresie ociepleń jeśli warunki pogodowe na to pozwalają). 

 

17. Wszystkie zamówienia są zabezpieczone przed kradzieżą i zagubieniem. W razie zagubienia lub kradzieży zamówienia - na życzenie klienta podejmujemy próbę doręczenia kolejny raz  lub proponujemy pełny zwrot wpłaty. Koszty wysyłki poniesione na realizację zamównia specjalnie kompletowanego dla konkretnego klienta są bezzwrotne. W przypadku nie odebrania przesyłki przez klienta pomimo jej awizowania (adnotacja na przesyłce lub w systemie pocztowym Poczty Polskiej) kolejna wysyłka tego samego zamówienia możliwa jest po uiszczeniu kosztu powtórnej wysyłki i ewentualnego kosztu przyjęcia zwrotu. Brak opłacenia kosztu zwrotu i powtórnej wysyłki powoduje potrącenie od wartości wpłaty poniesionych kosztów. W przypadku błędu poczty (np stwierdzenia w odpowiedzi na reklamację wysyłki - braku awizowania) powtórna wysyłka odbywa się na koszt sprzedawcy. Okres gwarancji dostarczonych roślin wynosi 3 dni, nie udziela się jakiejkolwiek rękojmi. Nie udziela się jakiejkolwiek gwarancji i rękojmi na sprzedawane nasiona (chyba że w ofercie napisano inaczej), bo są to produkty pozostałe z naszej produkcji i o różnym czasie dotychczasowego składowania. Większość może być przydatna (szczególnie nasiona krajowe np warzyw i kwiatów w kolorowych opakowaniach - są wysyłane z aktualną datą produkcji i przydatności na opakowaniu), jednak wobec wielkiej inwencji dotyczącej warunków uprawy, niskiej wartości i cenie produktów, a także mając na uwadze to co są w stanie zrobić z nasionami klienci - nie udzielam na nasiona jakiejkolwiek gwarancji lub rękojmi poza tym, że zostaną dostarczone całe i w odpowiednim opakowaniu. Wszelkie ewentualne uszkodzenia należy zgłaszać do 3 dni od dnia dostawy. Jest to podyktowane tym, że rośliny i nasiona bardzo łatwo uszkodzić w bardzo krótkim czasie. Można to zrobić na wiele sposobów, stąd tak krótki czas gwarancji. Rośliny pielęgnowane właściwie będą cieszyć Państwa przez wiele lat.

 

18. Opłacone zamówienia z roślinami i nasionami skompletowane i wysłane specjalnie na potrzeby kampanii reklamowej (w celu fotografowania), których poglądową fotografię uprzednio wysłano klientowi (w celu sprawdzenia czy rośliny nadają się do jego kampanii) nie podlegają zwrotowi jako "towar już wykorzystany". 

 

19. Wszyscy kupujący mogą liczyć na dożywotnią pomoc w uprawie zakupionych nasion i roślin.  Ponadto 
wszyscy kupujący mogą liczyć na naszą uczciwość i rzetelność oraz otrzymanie takich roślin i nasion jakie sami chcielibyśmy otrzymać.

 

III Pozostałe kwestie związane z korzystaniem z serwisu 

 

20. Wszystkie materiały (zdjęcia i teksty) zgromadzone na stronie www.oleander.pl oraz podstronach z rozszerzeniem "oleander" (z wyłączeniem tekstów i zdjęć podpisanych lub będących własnością innych autorów) stanowią własność właściciela serwisu i nie mogą być kopiowane bez jego zgody *(nie dotyczy opcji z punktu 20 i 21). 

 

21. Kopiowanie zdjęć i tekstów ze sklepu Oleander (należących do właściciela serwisu i opublikowanych na  podstronach) jest dozwolone pod warunkiem umieszczenia w widocznym miejscu (na zdjęciu, obok zdjęcia) loga i adresu strony www.oleander.pl oraz imienia i nazwiska autora. 

22. Umieszczanie treści obraźliwych lub łamiących prawo w miejscach przeznaczonych do wypowiedzi jest zabronione, a treści takie podlegają usunięciu bez pytania umieszczającego o zgodę. Osoba która zauważy podobne naruszenia proszona jest o kontakt z administratorem serwisu.

 

23.  Promowanie innych serwisów w miejscach przeznaczonych do wypowiedzi (czat, forum, komentarze) może mieć miejsce jedynie z poszanowaniem Konstytucji, ustaw, rozporządzeń, regulaminu sklepu, czatu i forum, N-etykiety oraz dobrych obyczajów jak również zasad współżycia społecznego.


24. W sprawach nie uregulowanych niniejszym opisem mają zastosowanie przepisy ogólne w tym Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawy i rozporządzenia. W przypadku spornych kwestii (niezależnie od regulaminu i opisu w linku najczęściej zadawane pytania) nadrzędne również pozostają przepisy ogólne i wytyczne odpowiednich urzędów - umocowane ustawowo (np Wyroki Sądu Najwyższego, wytyczne Urzędu Ochrony Konsumenta, RODO itp).


  Proszę pamiętać, że jesteśmy elastyczni i staramy się zapewnić Państwu jak największy komfort podczas zakupów i odwiedzin naszego serwisu. W przypadku problemów prosimy zawsze uprzednio o kontakt celem wyjaśnienia i rozwiązania sprawy. 

 

For international orders: our shop prices are calculated for Polish customers only. For international customers: please contact us by email to get price including shipment. Minimum cost of smallest, cheapest plant is no less than 15 USD (including worldwide shipment), usually minimum price for small quantity of seeds is about 5-7 USD (including worldwide shipment).


Dominik Nikelski


www.oleander.pl
Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zl
Suma 0,00 zl

Realizuj zamówienie

Szukaj